AKIT
English Eesti

software entitlement

õigus tarkvarale; tarkvaraõigused

olemus
ISO/IEC 19770: tarkvaralitsentsi kasutusõigused:
- on määratletud tarkvara litsentsiaari ja tarkvara tarbija vaheliste lepetega
- tegelikud kasutamisõigused arvestavad kõiki lepinguid ja kõiki asjassepuutuvaid litsentse, sealhulgas täislitsentse, uuenduslitsentse ja hoolduslepinguid