AKIT
English Eesti

entitlement schema

õiguseskeem

olemus
ISO/IEC 19770: infostruktuur, milles on litsentsitehingu ja sellega seotud õiguseteabe digitaalne kapseldus:
- üksiktehing ei kapselda tingimata täielikku (või tegelikku) õigust
- tegelik õigus tuleb võib-olla määrata mitme litsentsitehingu analüüsiga, hinnates koos sellega täielikku litsentsi ning selle uuendeid ja/või hooldustehinguid

näiteid
https://docs.revenera.com/fno2020r1sp1/producer/Content/helplibrary/opsGS_EM_EntCreatConcepts.htm

http://www.central-license-server.com/poeticWeb/help/Topics/License/EntitlementManagement/Creating_Entitlements.html

vt ka
- algne õiguseskeem
- esmaõiguseskeem, esmaskeem
- lisaõiguseskeem, lisaskeem
- õiguseskeemi looja