licence (1)

litsents

olemus
ametlik luba millegi tegemiseks, omamiseks või
kasutamiseks (või seda tõendav dokument),
eriti seoses intellektuaalomandiõigusega

Wiktionary:
1. a legal document giving official permission to do something; a permit
2. the legal terms under which a person is allowed to use a product, especially software


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/License

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license

näiteid
business licence -- tegevuslitsents
forced licence -- sundlitsents
issue of licence -- litsentsi väljaandmine
licence agreement -- litsentsileping
licence application -- litsentsitaotlus
licence system -- litsentsisüsteem
licence to trade -- kontsessioon
licence-free -- litsentsinõudeta
licenceholder -- lisentsiomanik
patent licence -- patendilitsents
software licence -- tarkvara litsents
trademark licence -- kaubamärgilitsents
volume licence -- hulgilitsents

vt ka
- all-litsents
- GNU avalik üldlitsents, GNU GPL
- hulgilitsentsimine
- hulgilitsentsivõti, hulgitootevõti
- lihtlitsents
- litsentsiaar
- litsentsiaat
- litsentsileping
- litsentsima
- litsentsimudel
- litsentsi objekt
- litsentsi omandamine
- litsentsirohkus
- luba (2)
- manuselitsents, OEM-litsents
- osaluse litsentsileping
- panuselitsentsileping
- patendi- ja litsentsideklaratsioon
- piiratud litsents
- tarkvara litsents
- tarkvara litsentsiaar
- tarkvara litsentsiaat
- tarkvara litsentsileping
- tähtajaline litsents
- tähtajatu litsents

Toimub laadimine

licence (1)

litsents

olemus
ametlik luba millegi tegemiseks, omamiseks või
kasutamiseks (või seda tõendav dokument),
eriti seoses intellektuaalomandiõigusega

Wiktionary:
1. a legal document giving official permission to do something; a permit
2. the legal terms under which a person is allowed to use a product, especially software


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/License

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license

näiteid
business licence -- tegevuslitsents
forced licence -- sundlitsents
issue of licence -- litsentsi väljaandmine
licence agreement -- litsentsileping
licence application -- litsentsitaotlus
licence system -- litsentsisüsteem
licence to trade -- kontsessioon
licence-free -- litsentsinõudeta
licenceholder -- lisentsiomanik
patent licence -- patendilitsents
software licence -- tarkvara litsents
trademark licence -- kaubamärgilitsents
volume licence -- hulgilitsents

vt ka
- all-litsents
- GNU avalik üldlitsents, GNU GPL
- hulgilitsentsimine
- hulgilitsentsivõti, hulgitootevõti
- lihtlitsents
- litsentsiaar
- litsentsiaat
- litsentsileping
- litsentsima
- litsentsimudel
- litsentsi objekt
- litsentsi omandamine
- litsentsirohkus
- luba (2)
- manuselitsents, OEM-litsents
- osaluse litsentsileping
- panuselitsentsileping
- patendi- ja litsentsideklaratsioon
- piiratud litsents
- tarkvara litsents
- tarkvara litsentsiaar
- tarkvara litsentsiaat
- tarkvara litsentsileping
- tähtajaline litsents
- tähtajatu litsents

Palun oodake...

Tõrge

licence (1)

litsents

olemus
ametlik luba millegi tegemiseks, omamiseks või
kasutamiseks (või seda tõendav dokument),
eriti seoses intellektuaalomandiõigusega

Wiktionary:
1. a legal document giving official permission to do something; a permit
2. the legal terms under which a person is allowed to use a product, especially software


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/License

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license

näiteid
business licence -- tegevuslitsents
forced licence -- sundlitsents
issue of licence -- litsentsi väljaandmine
licence agreement -- litsentsileping
licence application -- litsentsitaotlus
licence system -- litsentsisüsteem
licence to trade -- kontsessioon
licence-free -- litsentsinõudeta
licenceholder -- lisentsiomanik
patent licence -- patendilitsents
software licence -- tarkvara litsents
trademark licence -- kaubamärgilitsents
volume licence -- hulgilitsents

vt ka
- all-litsents
- GNU avalik üldlitsents, GNU GPL
- hulgilitsentsimine
- hulgilitsentsivõti, hulgitootevõti
- lihtlitsents
- litsentsiaar
- litsentsiaat
- litsentsileping
- litsentsima
- litsentsimudel
- litsentsi objekt
- litsentsi omandamine
- litsentsirohkus
- luba (2)
- manuselitsents, OEM-litsents
- osaluse litsentsileping
- panuselitsentsileping
- patendi- ja litsentsideklaratsioon
- piiratud litsents
- tarkvara litsents
- tarkvara litsentsiaar
- tarkvara litsentsiaat
- tarkvara litsentsileping
- tähtajaline litsents
- tähtajatu litsents

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!