AKIT
English Eesti

volume license key

hulgilitsentsivõti, hulgitootevõti

olemus
hulgilitsentsimise tootevõti
lubatavale installeeringute arvule:
- piraatluse ja piraatlussüüdistuste vältimiseks
vajab konfidentsiaalsuse kaitset
- vajadusel peab omanik olema valmis
litsentsitingimuste täitmist kontrollivaks auditiks