AKIT
English Eesti

audit (1)

audit

olemus
ISO/IEC 24747 jt:
töösaadus(t)e sõltumatu uurimine
spetsifikatsioonidele, standarditele,
lepingunõuetele või muudele kriteeriumidele
vastavuse väljaselgitamiseks

ISO/IEC 27000 jt:
sõltumatute pädevate isikute sooritatav
süstemaatiline sõltumatu ja dokumenteeritud protsess
süsteemi, protsessi, funktsiooni, olukorra vm objekti
- läbivaatuseks
- uurimiseks
- auditi asitõendite saamiseks
- asitõendite objektiivseks hindamiseks
auditi kriteeriumide alusel
- tulemuste teatamiseks auditeeritavale

ISO 9000, 22301, ISO/IEC 27034:
süstemaatiline ja dokumenteeritud protsess
asitõendite saamiseks ja
nende objektiivseks hindamiseks
eesmärgiga teha kindlaks,
mil määral on mõõtekriteeriumid rahuldatud

ISACA:
formaalne ülevaatus ja verifitseerimine
kontrollimiseks, kas
- on järgitud standardit või juhisekogu
- andmikud on korras
- toimivuse ja tõhususe eesmärgid on saavutatud

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=TvI-wa5ytJ8

https://en.wikipedia.org/wiki/Audit

http://asq.org/learn-about-quality/auditing/

https://study.com/academy/lesson/isaca-it-audit-standards-tools-phases.html

https://www.auditnet.org/audit-library/information-technologyinformation-systems-audit-resources

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395144321649/Formalization%20of%20the%20IT%20Audit%20Management%20Process.pdf

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2019/volume-3/developing-the-it-audit-plan-using-cobit-2019

infoturbes
https://www.iso27001security.com/html/27007.html

https://www.iso27001security.com/ISO27k_Guideline_on_ISMS_audit_v2.docx

http://www.iso27000.es/assets/files/ISO27k%20Guideline%20on%20ISMS%20audit%20v2.pdf

meetodid
http://www.ugb.ro/etc/etc2011no1/FIN-12-full.pdf

http://accountlearning.com/techniques-of-auditing/

https://www.risk3sixty.com/2015/04/13/it-audit-techniques-inquiry-observation-inspection/

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17021:-1:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:en

http://www.isaca.org/knowledge-center/itaf-is-assurance-audit-/is-audit-and-assurance/pages/standards-for-it-audit-and-assurance.aspx

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27007:ed-2:v1:en

vt ka
- ajaaudit
- auditeeritav
- auditeeritav organisatsioon
- auditeeritavus
- auditeeriv organisatsioon
- auditi aruanne
- auditi asitõendid
- auditiinstrument
- auditi järeldus
- auditi käsitlusala
- auditi klient
- auditi kriteeriumid
- auditi leiud
- auditi plaan
- auditi risk
- auditi töörühm
- auditikava
- audititalitus
- audititoiming
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- ISACA
- koodi auditeerimine
- liitaudit
- revisjon
- riskihalduse audit
- Siseaudiitorite Instituut, IIA
- siseaudit
- Suur Nelik
- turvaaudit
- turvaline audit
- välisaudit
- ühisaudit