ASCII

ASCII

(loe: askii)
(< American Standard Code
for Information Interchange,
"infovahetuse Ameerika standardkood")

olemus
levinud märgikood lihtteksti esituseks:
- ANSI, 1963
- kujunes telegraafikoodist
=
a character encoding standard for electronic communication

põhivariant
128 märki 7-bitiste numberkoodidega:
inglise tähed, numbrid, erimärgid, juhtmärgid

8-bitine laiendvariant
- lisab veel 128 märki
- märgistik on Unicode'i standardi üks osa
- tekstifailides (.txt) eeskätt UNIXi- ja DOSi-põhiste operatsioonisüsteemidega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII

https://kb.iu.edu/d/ahfr

kooditabelid
https://www.ascii-code.com/

https://theasciicode.com.ar/

standardid
sari 8859:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:8859:-1:ed-1:v1:en
— Part 1: Latin alphabet No. 1
— Part 2: Latin alphabet No. 2
— Part 3: Latin alphabet No. 3
— Part 4: Latin alphabet No. 4
— Part 5: Latin/Cyrillic alphabet
— Part 6: Latin/Arabic alphabet
— Part 7: Latin/Greek alphabet
— Part 8: Latin/Hebrew alphabet
— Part 9: Latin alphabet No. 5
— Part 10: Latin alphabet No. 6
— Part 11: Latin/Thai alphabet
— Part 12: (unassigned)
— Part 13: Latin alphabet No. 7 (Baltic Rim)
— Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic)
— Part 15: Latin alphabet No. 9

Toimub laadimine

ASCII

ASCII

(loe: askii)
(< American Standard Code
for Information Interchange,
"infovahetuse Ameerika standardkood")

olemus
levinud märgikood lihtteksti esituseks:
- ANSI, 1963
- kujunes telegraafikoodist
=
a character encoding standard for electronic communication

põhivariant
128 märki 7-bitiste numberkoodidega:
inglise tähed, numbrid, erimärgid, juhtmärgid

8-bitine laiendvariant
- lisab veel 128 märki
- märgistik on Unicode'i standardi üks osa
- tekstifailides (.txt) eeskätt UNIXi- ja DOSi-põhiste operatsioonisüsteemidega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII

https://kb.iu.edu/d/ahfr

kooditabelid
https://www.ascii-code.com/

https://theasciicode.com.ar/

standardid
sari 8859:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:8859:-1:ed-1:v1:en
— Part 1: Latin alphabet No. 1
— Part 2: Latin alphabet No. 2
— Part 3: Latin alphabet No. 3
— Part 4: Latin alphabet No. 4
— Part 5: Latin/Cyrillic alphabet
— Part 6: Latin/Arabic alphabet
— Part 7: Latin/Greek alphabet
— Part 8: Latin/Hebrew alphabet
— Part 9: Latin alphabet No. 5
— Part 10: Latin alphabet No. 6
— Part 11: Latin/Thai alphabet
— Part 12: (unassigned)
— Part 13: Latin alphabet No. 7 (Baltic Rim)
— Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic)
— Part 15: Latin alphabet No. 9

Palun oodake...

Tõrge

ASCII

ASCII

(loe: askii)
(< American Standard Code
for Information Interchange,
"infovahetuse Ameerika standardkood")

olemus
levinud märgikood lihtteksti esituseks:
- ANSI, 1963
- kujunes telegraafikoodist
=
a character encoding standard for electronic communication

põhivariant
128 märki 7-bitiste numberkoodidega:
inglise tähed, numbrid, erimärgid, juhtmärgid

8-bitine laiendvariant
- lisab veel 128 märki
- märgistik on Unicode'i standardi üks osa
- tekstifailides (.txt) eeskätt UNIXi- ja DOSi-põhiste operatsioonisüsteemidega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII

https://kb.iu.edu/d/ahfr

kooditabelid
https://www.ascii-code.com/

https://theasciicode.com.ar/

standardid
sari 8859:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:8859:-1:ed-1:v1:en
— Part 1: Latin alphabet No. 1
— Part 2: Latin alphabet No. 2
— Part 3: Latin alphabet No. 3
— Part 4: Latin alphabet No. 4
— Part 5: Latin/Cyrillic alphabet
— Part 6: Latin/Arabic alphabet
— Part 7: Latin/Greek alphabet
— Part 8: Latin/Hebrew alphabet
— Part 9: Latin alphabet No. 5
— Part 10: Latin alphabet No. 6
— Part 11: Latin/Thai alphabet
— Part 12: (unassigned)
— Part 13: Latin alphabet No. 7 (Baltic Rim)
— Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic)
— Part 15: Latin alphabet No. 9

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!