application profile *

rakendusprofiil

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-36:
(andmeelement) määratletud struktureeritud kogum andmeelementide spetsifikatsioone, mis on valitud rahuldama mingi(te) kollektiivi(de) konkreetseid vajadusi
= _(data element) defined structured collection of data element specifications chosen to satisfy the particular needs of a community or communities _

Toimub laadimine

application profile *

rakendusprofiil

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-36:
(andmeelement) määratletud struktureeritud kogum andmeelementide spetsifikatsioone, mis on valitud rahuldama mingi(te) kollektiivi(de) konkreetseid vajadusi
= _(data element) defined structured collection of data element specifications chosen to satisfy the particular needs of a community or communities _

Palun oodake...

Tõrge

application profile *

rakendusprofiil

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-36:
(andmeelement) määratletud struktureeritud kogum andmeelementide spetsifikatsioone, mis on valitud rahuldama mingi(te) kollektiivi(de) konkreetseid vajadusi
= _(data element) defined structured collection of data element specifications chosen to satisfy the particular needs of a community or communities _

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!