AKIT
English Eesti

analysis

analüüs

kontekstist sõltuv terviku abstraktne osandamine osade uurimise lihtsustamiseks ja nendevaheliste seoste avastamiseks, sealhulgas

ISO/IEC 27042: potentsiaalse digitõendi hindamine ta uuringurelevantsuse kaalutlemiseks; relevantseks osutumisel muutub potentsiaalne digitõend digitõendiks