AKIT
English Eesti

analysis

analüüs

olemus
terviku abstraktne osandamine
- osade uurimise lihtsustamiseks
- osadevaheliste seoste avastamiseks

näide
ISO/IEC 27042:
potentsiaalse digitõendi hindamine
ta uuringurelevantsuse kaalutlemiseks:
relevantsus muudab ta digitõendiks

vt ka
- akustiline krüptoanalüüs
- analüüsi läbivaatuse organ
- analüüsi meelespea
- analüütika
- andmeanalüüs
- äritoime analüüs
- diferentsiaalne krüptoanalüüs
- e-teabe analüüs
- elueaanalüüs
- häguanalüüs
- intsidendijärgne analüüs
- juhtumianalüüs
- klahvirütmi analüüs
- klasteranalüüs
- koodi analüüs
- kõrgemat järku diferentsiaalne krüptoanalüüs
- kriminalistika-analüüs, krimianalüüs
- krüptoanalüüs
- krüptoanalüüsrünne
- lahknevuse analüüs; lahknevusanalüüs
- liikluse analüüs
- lineaarne krüptoanalüüs
- lühidiferentsiaalne krüptoanalüüs
- nõrkuseanalüüs
- nõuete analüüs
- ohuanalüüs
- Pareto analüüs
- pilvelttundeanalüüs
- protokollianalüüs
- regressioonanalüüs
- retroanalüüs
- riski tasuvusanalüüs
- riskianalüüs
- rollianalüüs
- sidusanalüüs, OLAP
- steganoanalüüs
- struktuurianalüüs
- süntaksianalüüs
- süsteemiseisakute analüüs
- suutvusanalüüs
- tasuvusanalüüs
- tehiseanalüüs
- toime analüüs
- toimeanalüüs
- trendianalüüs
- tundeanalüüs teenusena
- tundeanalüüsi teenus
- turbe tasuvusanalüüs
- turvaanalüüs
- tõrkeanalüüs
- tähtsusanalüüs
- veebianalüüs
- voolutarbe analüüs
- võimatuslik diferentsiaalne krüptoanalüüs
- võimsustarbe diferentsiaalanalüüs
- võrdlusanalüüs
- võrgu käitumise analüüs
- võrguanalüüs
- väärtpaberianalüüs
- üldanalüüs