AKIT
English Eesti

typeprint analysis

klahvirütmi analüüs

olemus
mingil ajavahemikul jälgitava klahvirütmi uurimine
- individuaalsete eristustunnuste tuvastamiseks

täpsemalt
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/typeprint-analysis

https://ai.arizona.edu/sites/ai/files/MIS596/sciencenews.pdf