AKIT
English Eesti

cost-risk analysis (1)

turbe tasuvusanalüüs

võrdleb riski realiseerumisest tulenevat kahju riski vältimise kuludega