AKIT
English Eesti

cost-risk analysis (1)

turbe tasuvusanalüüs

olemus
võrdleb riski realiseerumisest tulenevat kahju
riski vältimise kuludega

vt ka
- riski tasuvusanalüüs