AKIT
English Eesti

cost-risk analysis (2)

riski tasuvusanalüüs

olemus
võrdleb riskantse ettevõtmise
(näiteks süsteemi ründamise)
kulusid võimaliku saadava kasuga

vt ka
- risk
- riskianalüüs
- turbe tasuvusanalüüs