coefficient

tegur (1); kordaja

olemus
Wiktionary:
1. (mathematics) a constant by which an algebraic term is multiplied
2. a number, value or item that serves as a measure of some property or characteristic


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_coefficient

näiteid
binomic coefficient -- binoomkordaja
damping coefficient -- sumbuvustegur
decay coefficient _-- lagunemistegur
drag coefficient_ -- hõõrdetegur; takistustegur
friction coefficient -- hõõrdetegur
loss coefficient -- kaotegur
safety coefficient -- ohutustegur

vt ka
- asümmeetriategur
- autentimistegur
- bitiveategur
- kahjutegur
- kasutustegur
- klõpsutegur
- kujutegur
- liikmestamatustegur
- mastaabitegur
- nullitegur
- paarikaupa ühistegurita hulk
- parandustegur
- plokiveategur
- polünoomi lineaartegur
- sooritusvõimetegur
- sumbetegur
- suurim ühistegur
- tegur (2)
- tegurduskrüptograafia
- täisarvu tegurdus
- tuvastustegur
- valmetustegur
- varutegur
- vastusetegur
- võimendustegur
- võtmetalongitegur
- vääreitustegur
- väärjaatustegur
- väärlahknevustegur
- väärühtivustegur
- ühistegurita
- ühistegurita hulk
- ühistegurita polünoomid
- ühistegurita täisarvud
- ülekandetegur

Toimub laadimine

coefficient

tegur (1); kordaja

olemus
Wiktionary:
1. (mathematics) a constant by which an algebraic term is multiplied
2. a number, value or item that serves as a measure of some property or characteristic


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_coefficient

näiteid
binomic coefficient -- binoomkordaja
damping coefficient -- sumbuvustegur
decay coefficient _-- lagunemistegur
drag coefficient_ -- hõõrdetegur; takistustegur
friction coefficient -- hõõrdetegur
loss coefficient -- kaotegur
safety coefficient -- ohutustegur

vt ka
- asümmeetriategur
- autentimistegur
- bitiveategur
- kahjutegur
- kasutustegur
- klõpsutegur
- kujutegur
- liikmestamatustegur
- mastaabitegur
- nullitegur
- paarikaupa ühistegurita hulk
- parandustegur
- plokiveategur
- polünoomi lineaartegur
- sooritusvõimetegur
- sumbetegur
- suurim ühistegur
- tegur (2)
- tegurduskrüptograafia
- täisarvu tegurdus
- tuvastustegur
- valmetustegur
- varutegur
- vastusetegur
- võimendustegur
- võtmetalongitegur
- vääreitustegur
- väärjaatustegur
- väärlahknevustegur
- väärühtivustegur
- ühistegurita
- ühistegurita hulk
- ühistegurita polünoomid
- ühistegurita täisarvud
- ülekandetegur

Palun oodake...

Tõrge

coefficient

tegur (1); kordaja

olemus
Wiktionary:
1. (mathematics) a constant by which an algebraic term is multiplied
2. a number, value or item that serves as a measure of some property or characteristic


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_coefficient

näiteid
binomic coefficient -- binoomkordaja
damping coefficient -- sumbuvustegur
decay coefficient _-- lagunemistegur
drag coefficient_ -- hõõrdetegur; takistustegur
friction coefficient -- hõõrdetegur
loss coefficient -- kaotegur
safety coefficient -- ohutustegur

vt ka
- asümmeetriategur
- autentimistegur
- bitiveategur
- kahjutegur
- kasutustegur
- klõpsutegur
- kujutegur
- liikmestamatustegur
- mastaabitegur
- nullitegur
- paarikaupa ühistegurita hulk
- parandustegur
- plokiveategur
- polünoomi lineaartegur
- sooritusvõimetegur
- sumbetegur
- suurim ühistegur
- tegur (2)
- tegurduskrüptograafia
- täisarvu tegurdus
- tuvastustegur
- valmetustegur
- varutegur
- vastusetegur
- võimendustegur
- võtmetalongitegur
- vääreitustegur
- väärjaatustegur
- väärlahknevustegur
- väärühtivustegur
- ühistegurita
- ühistegurita hulk
- ühistegurita polünoomid
- ühistegurita täisarvud
- ülekandetegur

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!