AKIT
English Eesti

dimension (2)

aspekt (3); külg (3); tegur (2)

kontekst
nähtuse, olukorra, probleemi vms
mitmekülgne iseloomustamine

vt ka
- aspekt (1)
- aspekt (2)
- dimensioon
- inimtegur
- kohategur
- külg (1)
- külg (2)
- majanduslik tegur
- olemustegur
- omamistegur
- teadmistegur
- turbemõõde