AKIT
English Eesti

side

külg (1); pool (1)

näiteid
dayside -- päevapool; päikesepoolne külg
inside -- sisepool; sisemus
inside- -- sise-
insider -- asjassepühendatu; siseteabevaldaja
outside -- väljaspool; väljas; väline; kõrvaline
upside -- ülapool; ülaosa

vt ka
- külg (2)
- külg (3)
- pool (2)