AKIT
English Eesti

party

pool (2)

Õ:mitte "osapool",
on ju kahepoolne, mitmepoolne jne

olemus
leppe, lepingu, menetluse vms osaline

Wiktionary:
1. (law) A person or group of people constituting a particular side in a contract or legal action.

https://en.wikipedia.org/wiki/Party_(law)

näiteid
ISO/IEC 15288:
lepingus osalev organisatsioon

ISO/IEC 15414:
ettevõtteobjekt, mis modelleerib
füüsilist isikut või muud samade
õiguste, võimu ja kohustustega olemit,
näiteks
- juriidiline isik
- valitsus
- riigiasutus
- muu füüsiliste isikute ühendus või rühm

ISO/IEC 17788:
füüsiline isik või organisatsioon

ISO/IEC 27729:
registreeritud või registreerimata
füüsiline või juriidiline isik või rühm

vt ka
- erapooletu
- esimese poole vastavushindamistegevus
- huvipool
- kahepoolne kord; kahepoolne kokkulepe
- kolmanda poole tulevikusalastus
- kolmanda poole vastavushindamistegevus
- kolmandapoolne tarnija, kolmandatest tarnija
- kolmas pool
- lepingupool (1)
- lepingupool (2)
- lepingupool (3)
- mitmepoolne kord; mitmepoolne kokkulepe
- pool (1)
- sugupool
- teise poole vastavushindamistegevus
- usaldatav kolmas pool
- vastastikkus, mõlemapoolsus
- ühepoolne autentimine
- ühepoolne kord