AKIT
English Eesti

bilateral arrangement

kahepoolne kord; kahepoolne kokkulepe

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO/IEC 17000:
kord, mille puhul kaks poolt
tunnustavad või võtavad omaks
teineteise vastavushindamise tulemusi
=
arrangement whereby two parties recognize or accept each other's conformity assessment results

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bilateralism

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bilateral_free-trade_agreements