AKIT
English Eesti

conformity assessment

vastavushindamine; vastavuse hindamine

olemus
ISO/IEC 17000, ISO/IEC Guide 98-4:
saaduse, protsessi, süsteemi, isiku või organi kohta spetsifitseeritud nõuete täidetuse tõendamine,
(i) millega hõlmatakse
---- testimine
---- ülevaatus
---- sertifitseerimine
---- vastavushindamise organite akrediteerimine
(ii) kusjuures vastavuse hindamise objekt võib olla
---- materjal
---- saadus, sealhulgas teenus
---- paigaldis
---- protsess
---- süsteem
---- isik
---- organ

täpsemalt
https://www.unescap.org/sites/default/files/3%20-%20Introduction%20to%20Conformity%20Assessment%20and%20ISO%20CASCO.pdf

https://www.iso.org/sites/cascoregulators/documents/Annex%202%20-%20Conformity%20assessment%20-%20Conformity%20assessment%20schemes.pdf

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/6280/attachments/1/translations/en/renditions/pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.2000-01.pdf

https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2013WTO/02_10.pdf

https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101552/01.00.00_60/tr_101552v010000p.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17000:ed-2:v1:en

vt ka
- esimese poole vastavushindamistegevus
- kolmanda poole vastavushindamistegevus
- lahknevus (1)
- pilvtöötluse vastavus, pilvvastavus
- range vastavus
- teise poole vastavushindamistegevus
- tõendatav vastavus
- turvavastavuse meelespea
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
- vastavus (1)
- vastavus (2)
- vastavusdeklaratsioon
- vastavusdokument
- vastavushindamise organ
- vastavushindamise skeem
- vastavushindamise süsteem
- vastavushindamise tulemuste ekvivalentsus
- vastavushindamise tulemuste omaksvõtt
- vastavushindamise tulemuste tunnustamine
- vastavusmärk
- vastavussertifikaat
- vastavustalitus
- vastavustestimine
- vastavus õigusnormile