AKIT
English Eesti

conformity assessment

vastavushindamine; vastavuse hindamine

ISO/IEC 17000, ISO/IEC Guide 98-4: saaduse, protsessi, süsteemi, isiku või organi kohta spetsifitseeritud nõuete täidetuse tõendamine,
(i) millega hõlmatakse
---- testimine
---- ülevaatus
---- sertifitseerimine
---- vastavushindamise organite akrediteerimine
(ii) ja vastavuse hindamise objektiks võib olla igasugune
---- materjal
---- saadus (sealhulgas teenus)
---- paigaldis
---- protsess
---- süsteem
---- isik
---- organ