AKIT
English Eesti

demonstrable conformance

tõendatav vastavus

näide
CC: turvasihi (ST) ja kaitseprofiili (PP) seos, mille puhul turvasiht annab mingi lahenduse, mis kaitseprofiilis lahendab üldistatud turvaprobleemi:
- PP ja ST võivad sisaldada täiesti erinevaid määranguid, mis käsitlevad erinevaid olemeid, kasutavad erinevaid mõisteid jne
- tõendatav vastavus sobib ka sellisele hindamisobjekti tüübile, kus juba on mitu sarnast kaitseprofiili, võimaldades seega turvasihi koostajal deklareerida üheaegset vastavust kõigile neile kaitseprofiilidele ja säästes seeläbi tööd

vt ka
- vastavus (1)
- vastavus (2)