AKIT
English Eesti

demonstrable conformance

tõendatav vastavus

näide
CC:
turvasihi (ST) ja kaitseprofiili (PP) seos,
mille puhul turvasiht annab mingi lahenduse,
mis kaitseprofiilis lahendab üldistatud turvaprobleemi:
- PP ja ST võivad sisaldada lahknevaid määranguid,
mis käsitlevad erinevaid olemeid,
kasutavad erinevaid mõisteid jne
- tõendatav vastavus sobib ka sellisele hindamisobjekti tüübile,
kus juba on mitu sarnast kaitseprofiili,
võimaldades seega ST koostajal deklareerida
üheaegset vastavust kõigile neile ja säästes seeläbi tööd

täpsemalt
https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/ICCC_arc/presentations/T1_D2_2_30pm_Arnold_Exact_Conformance.pdf

vt ka
- tõendama
- vastavus (1)
- vastavus (2)