AKIT
English Eesti

mark of conformity

vastavusmärk

olemus
ISO/IEC Guide 23:
seadusekohaselt registreeritud sertifitseerimismärk,
- antakse kolmanda poole protseduuridega
- tootele või teenusele, mis vastab
------ spetsifitseeritud standarditele või
------ muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele

näiteid
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ce-mark.png

http://www.hazardexonthenet.net/global/showimage.ashx?Type=Article&ID=3972

Euroopa vastavusmärke
https://www.siq.si/fileadmin/siqnew/prospekt/VEM/VEM_letaki_2010_ANG.pdf

vt ka
- vastavus (1)
- vastavus (2)
- vastavushindamine; vastavuse hindamine
- vastavushindamise organ