third party

kolmas pool

olemus
isik või üksus, kes pole üks kahest vastastikku seoses olevast,
näiteks ei kuulu seosesse tarnija ja hankija vahel;
sisemise seose puhul:
sõltumatu füüsiline või juriidiline isik,
kes ei allu organisatsioonile

Wiktionary:
1. someone not directly involved in a transaction; an entity beyond the seller (first party) and customer (second party)
A seller may employ a third party to perform specific services to augment the value of a product, such as packing and distribution.
2. someone only incidentally or tangentially connected to an incident or dispute; someone other than the principals; a bystander or independent witness


ISO/IEC/IEEE 24765:
isik või organ, kes on tunnistatud sõltumatuks
kõnealuses küsimuses osalevatest pooltest
=
person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in question

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- kolmanda poole vastavushindamistegevus
- kolmandapoolne tarnija, kolmandatest tarnija
- kolmandatele andmine
- usaldatav kolmas pool

Toimub laadimine

third party

kolmas pool

olemus
isik või üksus, kes pole üks kahest vastastikku seoses olevast,
näiteks ei kuulu seosesse tarnija ja hankija vahel;
sisemise seose puhul:
sõltumatu füüsiline või juriidiline isik,
kes ei allu organisatsioonile

Wiktionary:
1. someone not directly involved in a transaction; an entity beyond the seller (first party) and customer (second party)
A seller may employ a third party to perform specific services to augment the value of a product, such as packing and distribution.
2. someone only incidentally or tangentially connected to an incident or dispute; someone other than the principals; a bystander or independent witness


ISO/IEC/IEEE 24765:
isik või organ, kes on tunnistatud sõltumatuks
kõnealuses küsimuses osalevatest pooltest
=
person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in question

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- kolmanda poole vastavushindamistegevus
- kolmandapoolne tarnija, kolmandatest tarnija
- kolmandatele andmine
- usaldatav kolmas pool

Palun oodake...

Tõrge

third party

kolmas pool

olemus
isik või üksus, kes pole üks kahest vastastikku seoses olevast,
näiteks ei kuulu seosesse tarnija ja hankija vahel;
sisemise seose puhul:
sõltumatu füüsiline või juriidiline isik,
kes ei allu organisatsioonile

Wiktionary:
1. someone not directly involved in a transaction; an entity beyond the seller (first party) and customer (second party)
A seller may employ a third party to perform specific services to augment the value of a product, such as packing and distribution.
2. someone only incidentally or tangentially connected to an incident or dispute; someone other than the principals; a bystander or independent witness


ISO/IEC/IEEE 24765:
isik või organ, kes on tunnistatud sõltumatuks
kõnealuses küsimuses osalevatest pooltest
=
person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in question

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- kolmanda poole vastavushindamistegevus
- kolmandapoolne tarnija, kolmandatest tarnija
- kolmandatele andmine
- usaldatav kolmas pool

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!