AKIT
English Eesti

third party

kolmas pool

olemus
isik või üksus, kes pole üks kahest vastastikku seoses olevast
- näiteks ei kuulu seosesse tarnija ja hankija vahel
- sisemise seose puhul: sõltumatu füüsiline või juriidiline isik,
------ kes ei allu organisatsioonile

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- kolmanda poole vastavushindamistegevus
- kolmandapoolne tarnija, kolmandatest tarnija
- kolmandatele andmine
- usaldatav kolmas pool