AKIT
English Eesti

third-party conformity assessment activity

kolmanda poole vastavushindamistegevus

olemus
ISO/IEC 17000: vastavuse hindamise tegevus:
- sooritab isik või organ, kes ei sõltu
------ objekti andjast või selle vastu kasutajahuvi tundvast
- standardite ja juhendite kohaldatavate kriteeriumidega
- vastavushindamise esimene, teine ja kolmas pool
------ ei tähenda juriidilisi lepingupooli

vt ka
- esimese poole vastavushindamistegevus
- teise poole vastavushindamistegevus
- vastavus (1)
- vastavus (2)