AKIT
English Eesti

trusted third party

usaldatav kolmas pool

olemus
kahe poole suhtlust vahendav olem,
- kelle/mille usaldamise tõttu
------ usaldavad pooled teineteist või
------ sooritavad mingeid omavahelisi toiminguid

ISO/IEC 9798, 10181, 11770, 13888, 14533, 18014, 18033, 20009, TR 29149:
muude olemite usaldatav turvaorgan või ta agent
turvalisusega seotud toimingutes

ISO/IEC 13888 kontekstis usaldavad teda
- salgamatust taotledes
- lähetaja, saaja ja/või väljastusorgan, ning mõni muu pool,
------ näiteks arbiter