AKIT
English Eesti

recipient

saaja; vastuvõtja (2)

sealhulgas

ISO 11568: krüptograafilise sõnumi saamise eest vastutav pool

ISO 13888: olem, kes saab või võtab sõnumi, mille kohta tuleb anda salgamistõrje teenuseid