AKIT
English Eesti

originator (2)

lähetaja

olemus
saadetise algallikas

näiteid
ISO 11568:
krüptograafilise sõnumi päritolu eest vastutav pool

ISO/IEC 10181, 13888, 17960:
olem, kes/mis saadab saajale sõnumi või
teeb kättesaadavaks sõnumi,
mille kohta tuleb anda salgamistõrje teenuseid

ISO/IEC 2382:
kasutaja, kes sõnumi koostab, adresseerib
ja enamasti ka saadab,
sõnumi või sondi algallikaks olev kasutaja