trust

usaldus

olemus
ISO/IEC 10181, 13888, 27036 jt:
liik seoseid kahe olemi ja/või elemendi vahel,
hõlmab tegevuste kogumit ja turvapoliitikat:
element x usaldab elementi y parajasti siis,
kui ta on veendunud, et y tegevus ei riku turvapoliitikat
= relationship between two entities or elements, consisting of a set of activities and a security policy in which element x trusts element y if and only if x has confidence that y will behave in a well-defined way (with respect to the activities) that does not violate the given security policy

ISO/TR 18307:
kindlustunne; toetumise, usu või lootuse alus,
tagatud toetumine kellegi või millegi
iseloomule, tugevusele või tõesusele
= confidence; a basis of reliance, faith, or hope; assured reliance on the character, strength, or truth of someone or something

ISO 22600:
kahe olemi vaheline olukord, milles
esimene eeldab, et teine käitub nii, nagu esimene ootab
= circumstance existing between two entities whereby one entity makes the assumption that the other entity will behave exactly as the first entity expects

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010:
kasutaja või muu huvipoole kindlustunde määr selles,
et toode või süsteem hakkab käituma kavatsuspäraselt
= degree to which a user or other stakeholder has confidence that a product or system will behave as intended

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(social_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_trust

https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_system

vt ka
- ankurvõti
- e-usaldus
- oodatav usaldustase
- rahva usaldus
- sihtusaldustase
- tegelik usaldustase
- tinglikult usaldatav olem
- usaldamatu (1)
- usaldamatu (2)
- usaldatav (1)
- usaldatav (2)
- usaldatav ajatempel
- usaldatava töötluse baas
- usaldatav IT-toode
- usaldatav juursertifikaat
- usaldatav kanal
- usaldatav kolmas pool
- usaldatav teabesideasutus
- usaldatav tee
- usaldatav täitmiskeskkond
- usaldatavus (1)
- usaldatavus (2)
- usaldatav ühendus
- usalduse kaotus
- usalduse kuritarvitus
- usaldusetu
- usaldusintervall
- usaldusisik
- usalduskarkass
- usaldusmees
- usaldusmõõt
- usaldusnivoo
- usaldusolem
- usalduspiirkond
- usaldusteenuse tarnija
- usaldusvahemik
- usaldusvõrk
- usaldusväärsus (1)
- usaldusväärsus (2)
- usaldusvöönd
- väheusaldatav

Toimub laadimine

trust

usaldus

olemus
ISO/IEC 10181, 13888, 27036 jt:
liik seoseid kahe olemi ja/või elemendi vahel,
hõlmab tegevuste kogumit ja turvapoliitikat:
element x usaldab elementi y parajasti siis,
kui ta on veendunud, et y tegevus ei riku turvapoliitikat
= relationship between two entities or elements, consisting of a set of activities and a security policy in which element x trusts element y if and only if x has confidence that y will behave in a well-defined way (with respect to the activities) that does not violate the given security policy

ISO/TR 18307:
kindlustunne; toetumise, usu või lootuse alus,
tagatud toetumine kellegi või millegi
iseloomule, tugevusele või tõesusele
= confidence; a basis of reliance, faith, or hope; assured reliance on the character, strength, or truth of someone or something

ISO 22600:
kahe olemi vaheline olukord, milles
esimene eeldab, et teine käitub nii, nagu esimene ootab
= circumstance existing between two entities whereby one entity makes the assumption that the other entity will behave exactly as the first entity expects

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010:
kasutaja või muu huvipoole kindlustunde määr selles,
et toode või süsteem hakkab käituma kavatsuspäraselt
= degree to which a user or other stakeholder has confidence that a product or system will behave as intended

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(social_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_trust

https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_system

vt ka
- ankurvõti
- e-usaldus
- oodatav usaldustase
- rahva usaldus
- sihtusaldustase
- tegelik usaldustase
- tinglikult usaldatav olem
- usaldamatu (1)
- usaldamatu (2)
- usaldatav (1)
- usaldatav (2)
- usaldatav ajatempel
- usaldatava töötluse baas
- usaldatav IT-toode
- usaldatav juursertifikaat
- usaldatav kanal
- usaldatav kolmas pool
- usaldatav teabesideasutus
- usaldatav tee
- usaldatav täitmiskeskkond
- usaldatavus (1)
- usaldatavus (2)
- usaldatav ühendus
- usalduse kaotus
- usalduse kuritarvitus
- usaldusetu
- usaldusintervall
- usaldusisik
- usalduskarkass
- usaldusmees
- usaldusmõõt
- usaldusnivoo
- usaldusolem
- usalduspiirkond
- usaldusteenuse tarnija
- usaldusvahemik
- usaldusvõrk
- usaldusväärsus (1)
- usaldusväärsus (2)
- usaldusvöönd
- väheusaldatav

Palun oodake...

Tõrge

trust

usaldus

olemus
ISO/IEC 10181, 13888, 27036 jt:
liik seoseid kahe olemi ja/või elemendi vahel,
hõlmab tegevuste kogumit ja turvapoliitikat:
element x usaldab elementi y parajasti siis,
kui ta on veendunud, et y tegevus ei riku turvapoliitikat
= relationship between two entities or elements, consisting of a set of activities and a security policy in which element x trusts element y if and only if x has confidence that y will behave in a well-defined way (with respect to the activities) that does not violate the given security policy

ISO/TR 18307:
kindlustunne; toetumise, usu või lootuse alus,
tagatud toetumine kellegi või millegi
iseloomule, tugevusele või tõesusele
= confidence; a basis of reliance, faith, or hope; assured reliance on the character, strength, or truth of someone or something

ISO 22600:
kahe olemi vaheline olukord, milles
esimene eeldab, et teine käitub nii, nagu esimene ootab
= circumstance existing between two entities whereby one entity makes the assumption that the other entity will behave exactly as the first entity expects

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 25010:
kasutaja või muu huvipoole kindlustunde määr selles,
et toode või süsteem hakkab käituma kavatsuspäraselt
= degree to which a user or other stakeholder has confidence that a product or system will behave as intended

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(social_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_trust

https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_system

vt ka
- ankurvõti
- e-usaldus
- oodatav usaldustase
- rahva usaldus
- sihtusaldustase
- tegelik usaldustase
- tinglikult usaldatav olem
- usaldamatu (1)
- usaldamatu (2)
- usaldatav (1)
- usaldatav (2)
- usaldatav ajatempel
- usaldatava töötluse baas
- usaldatav IT-toode
- usaldatav juursertifikaat
- usaldatav kanal
- usaldatav kolmas pool
- usaldatav teabesideasutus
- usaldatav tee
- usaldatav täitmiskeskkond
- usaldatavus (1)
- usaldatavus (2)
- usaldatav ühendus
- usalduse kaotus
- usalduse kuritarvitus
- usaldusetu
- usaldusintervall
- usaldusisik
- usalduskarkass
- usaldusmees
- usaldusmõõt
- usaldusnivoo
- usaldusolem
- usalduspiirkond
- usaldusteenuse tarnija
- usaldusvahemik
- usaldusvõrk
- usaldusväärsus (1)
- usaldusväärsus (2)
- usaldusvöönd
- väheusaldatav

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!