AKIT
English Eesti

trustee (1)

usaldusisik; usaldusmees; usaldusolem

olemus
kontekstist sõltuv usaldatav pool:
- isik, üksus, funktsionaalüksus