AKIT
English Eesti

untrusted

usaldamatu; usaldusetu, ebausaldatav, ebausaldusväärne

olemus
mitteusaldusväärne

näiteid
usaldamatu algoritm / keskkond / pool / teave