AKIT
English Eesti

untrusted data

usaldamatud andmed

olemus
andmed, mis ei vasta kontekstist sõltuvatele usaldustingimustele

näide
ISO/IEC 17961: väljastpoolt usalduspiiri pärit andmed