USID (1)

ultrahelimärgistus, USID (1)

( = ultrasound identification,
"ultraheli-identifitseerimine")

olemus
inimeste, loomade või esemete liikumise
jälgimise ja arvestuse tehnoloogia, mis
põhineb ultraheligeneraatoreid sisaldatel märgistel,
on RFID analoog raadiokiirgust vältivas keskkonnas,
näiteks raviasutuses

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound_Identification

https://ubeacsec.org/downloads/report.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830348/FULLTEXT01.pdf

Toimub laadimine

USID (1)

ultrahelimärgistus, USID (1)

( = ultrasound identification,
"ultraheli-identifitseerimine")

olemus
inimeste, loomade või esemete liikumise
jälgimise ja arvestuse tehnoloogia, mis
põhineb ultraheligeneraatoreid sisaldatel märgistel,
on RFID analoog raadiokiirgust vältivas keskkonnas,
näiteks raviasutuses

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound_Identification

https://ubeacsec.org/downloads/report.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830348/FULLTEXT01.pdf

Palun oodake...

Tõrge

USID (1)

ultrahelimärgistus, USID (1)

( = ultrasound identification,
"ultraheli-identifitseerimine")

olemus
inimeste, loomade või esemete liikumise
jälgimise ja arvestuse tehnoloogia, mis
põhineb ultraheligeneraatoreid sisaldatel märgistel,
on RFID analoog raadiokiirgust vältivas keskkonnas,
näiteks raviasutuses

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound_Identification

https://ubeacsec.org/downloads/report.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:830348/FULLTEXT01.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!