user

kasutaja

Õ: standardid ISO/IEC 2382 ja 19794 taunivad selles tähenduses "lõppkasutajat" ja soovitavad "kasutaja" asemel
konkreetseid rollinimetusi (biomeetriahõivesubjekt jt)

olemus
infoüsteemi kasutama volitatud isik või protsess
kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISO/IEC 27011:
infotöötlusvahendeid või -süsteeme kasutav isik või organisatsioon: töötaja, allettevõtja, kolmas pool vm
= person or organization who utilizes information processing facilities or systems, e.g., employee, contractor or third party user

ISO/IEC 2382-37:
EBASOOVITATAV: lõppkasutaja
biomeetriasüsteemiga ükskõik kuidas interakteeriv isik või organisatsioon
Märkus1 Biomeetriasüsteemides osalevate kasutajate teatavat liiki käsitledes tuleks kasutada selle liigi kohta spetsiifilist terminit. Näiteks tuleks neid kasutajaid, kelle kohta kogutakse biomeetriaandmeid, nimetada biomeetriahõivesubjektideks.

= DEPRECATED end user
any person or organization interacting in any way with a biometric system
Note. When discussing a particular class of users involved with biometric systems, the specific term for that class should be used. For example, those users whose biometric data is being collected should be referred to as biometric capture subjects.


ISO/IEC 24713:
biomeetriasüsteemi halduse ja/või rakendamise eest vastutav isik -- pole lõppkasutaja, kelle biomeetriline proov hõivatakse
= individual responsible for managing and/or implementing and/or administering the biometric system, as distinct from the end-user whose biometric sample is captured

ISO/IEC 27034:
isik, kes midagi kasutab või käitab,
lõppkasutaja, hooldaja, käitaja vm,
näiteks süsteemi- või andmebaasiülem
= person who uses or operates something
Note. For the purposes of ISO/IEC 27034, the term “user” includes not only the end user, but also maintenance and operation roles, such as system administrator and database administrator.


ISO/IEC 27035:
intsidendirühma teenuste kasutaja,
isik või organisatsioon, sisemine või väline
= users
people or organizations that utilise services provided by the incident response team (IRT)
Note. Users can be internal (within the organization) or external (outside the organization).


user-activated link -- käsilink
user agent -- kasutajaagent
user defined link -- kasutajalink
user-determined navigation -- käsinavigeerimine
user documentation -- kasutajaagent
user error protection -- eksitusekindlus (SQuaRE)
user experience -- kasutaja mulje (SQuaRE)
user group -- kasutajarühm
user interaction -- kasutaja interaktsioon (SQuaRE)
user need -- kasutaja vajadus (SQuaRE)
user notification -- kasutajateatis
user processor -- kasutajaprotsessor
user-recognizable -- kasutajaga kokkulepitud
user requirements -- kasutajanõuded
user support material -- kasutaja abimaterjal
user time -- kasutajaaeg (SQuaRE)
user type -- kasutaja tüüp
user view -- kasutajavaade

vt ka
- arvutikasutaja

- asitõendi kasutaja

- eeliskasutaja

- graafiline kasutajaliides

- juurkasutaja

- kahjustav kasutaja
- kahjutu kasutaja
- kasutajaagent

- kasutajaandmed

- kasutajafunktsioon
- kasutaja identifitseerimiskood

- kasutajajuhend
- kasutajakogemusega projekteerimine

- kasutajakonto

- kasutaja käitumise analüütika

- kasutajaliides

- kasutajanimi

- kasutajaotsingu baas

- kasutaja profiil
- kasutajarežiim
- kasutaja sidumine

- kasutajasisu

- kasutajaskond

- kasutajate haldus

- kasutajahoole
- kasutajate ühing
- kasutajatugi

- kaugkasutaja

- lauskasutaja
- lihtkasutaja
- lubatav kasutaja

- lõppkasutaja

- lõppkasutajaskond
- lõppkasutaja võimestamine
- masina kasutajaliides
- oskuskasutaja

- pilvteenuse kasutaja
- sideteenuse kasutaja
- tööalane kasutaja, töine kasutaja

- volitatud kasutaja
- ülemkasutaja
- ülemkasutaja tase

Toimub laadimine

user

kasutaja

Õ: standardid ISO/IEC 2382 ja 19794 taunivad selles tähenduses "lõppkasutajat" ja soovitavad "kasutaja" asemel
konkreetseid rollinimetusi (biomeetriahõivesubjekt jt)

olemus
infoüsteemi kasutama volitatud isik või protsess
kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISO/IEC 27011:
infotöötlusvahendeid või -süsteeme kasutav isik või organisatsioon: töötaja, allettevõtja, kolmas pool vm
= person or organization who utilizes information processing facilities or systems, e.g., employee, contractor or third party user

ISO/IEC 2382-37:
EBASOOVITATAV: lõppkasutaja
biomeetriasüsteemiga ükskõik kuidas interakteeriv isik või organisatsioon
Märkus1 Biomeetriasüsteemides osalevate kasutajate teatavat liiki käsitledes tuleks kasutada selle liigi kohta spetsiifilist terminit. Näiteks tuleks neid kasutajaid, kelle kohta kogutakse biomeetriaandmeid, nimetada biomeetriahõivesubjektideks.

= DEPRECATED end user
any person or organization interacting in any way with a biometric system
Note. When discussing a particular class of users involved with biometric systems, the specific term for that class should be used. For example, those users whose biometric data is being collected should be referred to as biometric capture subjects.


ISO/IEC 24713:
biomeetriasüsteemi halduse ja/või rakendamise eest vastutav isik -- pole lõppkasutaja, kelle biomeetriline proov hõivatakse
= individual responsible for managing and/or implementing and/or administering the biometric system, as distinct from the end-user whose biometric sample is captured

ISO/IEC 27034:
isik, kes midagi kasutab või käitab,
lõppkasutaja, hooldaja, käitaja vm,
näiteks süsteemi- või andmebaasiülem
= person who uses or operates something
Note. For the purposes of ISO/IEC 27034, the term “user” includes not only the end user, but also maintenance and operation roles, such as system administrator and database administrator.


ISO/IEC 27035:
intsidendirühma teenuste kasutaja,
isik või organisatsioon, sisemine või väline
= users
people or organizations that utilise services provided by the incident response team (IRT)
Note. Users can be internal (within the organization) or external (outside the organization).


user-activated link -- käsilink
user agent -- kasutajaagent
user defined link -- kasutajalink
user-determined navigation -- käsinavigeerimine
user documentation -- kasutajaagent
user error protection -- eksitusekindlus (SQuaRE)
user experience -- kasutaja mulje (SQuaRE)
user group -- kasutajarühm
user interaction -- kasutaja interaktsioon (SQuaRE)
user need -- kasutaja vajadus (SQuaRE)
user notification -- kasutajateatis
user processor -- kasutajaprotsessor
user-recognizable -- kasutajaga kokkulepitud
user requirements -- kasutajanõuded
user support material -- kasutaja abimaterjal
user time -- kasutajaaeg (SQuaRE)
user type -- kasutaja tüüp
user view -- kasutajavaade

vt ka
- arvutikasutaja

- asitõendi kasutaja

- eeliskasutaja

- graafiline kasutajaliides

- juurkasutaja

- kahjustav kasutaja
- kahjutu kasutaja
- kasutajaagent

- kasutajaandmed

- kasutajafunktsioon
- kasutaja identifitseerimiskood

- kasutajajuhend
- kasutajakogemusega projekteerimine

- kasutajakonto

- kasutaja käitumise analüütika

- kasutajaliides

- kasutajanimi

- kasutajaotsingu baas

- kasutaja profiil
- kasutajarežiim
- kasutaja sidumine

- kasutajasisu

- kasutajaskond

- kasutajate haldus

- kasutajahoole
- kasutajate ühing
- kasutajatugi

- kaugkasutaja

- lauskasutaja
- lihtkasutaja
- lubatav kasutaja

- lõppkasutaja

- lõppkasutajaskond
- lõppkasutaja võimestamine
- masina kasutajaliides
- oskuskasutaja

- pilvteenuse kasutaja
- sideteenuse kasutaja
- tööalane kasutaja, töine kasutaja

- volitatud kasutaja
- ülemkasutaja
- ülemkasutaja tase

Palun oodake...

Tõrge

user

kasutaja

Õ: standardid ISO/IEC 2382 ja 19794 taunivad selles tähenduses "lõppkasutajat" ja soovitavad "kasutaja" asemel
konkreetseid rollinimetusi (biomeetriahõivesubjekt jt)

olemus
infoüsteemi kasutama volitatud isik või protsess
kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISO/IEC 27011:
infotöötlusvahendeid või -süsteeme kasutav isik või organisatsioon: töötaja, allettevõtja, kolmas pool vm
= person or organization who utilizes information processing facilities or systems, e.g., employee, contractor or third party user

ISO/IEC 2382-37:
EBASOOVITATAV: lõppkasutaja
biomeetriasüsteemiga ükskõik kuidas interakteeriv isik või organisatsioon
Märkus1 Biomeetriasüsteemides osalevate kasutajate teatavat liiki käsitledes tuleks kasutada selle liigi kohta spetsiifilist terminit. Näiteks tuleks neid kasutajaid, kelle kohta kogutakse biomeetriaandmeid, nimetada biomeetriahõivesubjektideks.

= DEPRECATED end user
any person or organization interacting in any way with a biometric system
Note. When discussing a particular class of users involved with biometric systems, the specific term for that class should be used. For example, those users whose biometric data is being collected should be referred to as biometric capture subjects.


ISO/IEC 24713:
biomeetriasüsteemi halduse ja/või rakendamise eest vastutav isik -- pole lõppkasutaja, kelle biomeetriline proov hõivatakse
= individual responsible for managing and/or implementing and/or administering the biometric system, as distinct from the end-user whose biometric sample is captured

ISO/IEC 27034:
isik, kes midagi kasutab või käitab,
lõppkasutaja, hooldaja, käitaja vm,
näiteks süsteemi- või andmebaasiülem
= person who uses or operates something
Note. For the purposes of ISO/IEC 27034, the term “user” includes not only the end user, but also maintenance and operation roles, such as system administrator and database administrator.


ISO/IEC 27035:
intsidendirühma teenuste kasutaja,
isik või organisatsioon, sisemine või väline
= users
people or organizations that utilise services provided by the incident response team (IRT)
Note. Users can be internal (within the organization) or external (outside the organization).


user-activated link -- käsilink
user agent -- kasutajaagent
user defined link -- kasutajalink
user-determined navigation -- käsinavigeerimine
user documentation -- kasutajaagent
user error protection -- eksitusekindlus (SQuaRE)
user experience -- kasutaja mulje (SQuaRE)
user group -- kasutajarühm
user interaction -- kasutaja interaktsioon (SQuaRE)
user need -- kasutaja vajadus (SQuaRE)
user notification -- kasutajateatis
user processor -- kasutajaprotsessor
user-recognizable -- kasutajaga kokkulepitud
user requirements -- kasutajanõuded
user support material -- kasutaja abimaterjal
user time -- kasutajaaeg (SQuaRE)
user type -- kasutaja tüüp
user view -- kasutajavaade

vt ka
- arvutikasutaja

- asitõendi kasutaja

- eeliskasutaja

- graafiline kasutajaliides

- juurkasutaja

- kahjustav kasutaja
- kahjutu kasutaja
- kasutajaagent

- kasutajaandmed

- kasutajafunktsioon
- kasutaja identifitseerimiskood

- kasutajajuhend
- kasutajakogemusega projekteerimine

- kasutajakonto

- kasutaja käitumise analüütika

- kasutajaliides

- kasutajanimi

- kasutajaotsingu baas

- kasutaja profiil
- kasutajarežiim
- kasutaja sidumine

- kasutajasisu

- kasutajaskond

- kasutajate haldus

- kasutajahoole
- kasutajate ühing
- kasutajatugi

- kaugkasutaja

- lauskasutaja
- lihtkasutaja
- lubatav kasutaja

- lõppkasutaja

- lõppkasutajaskond
- lõppkasutaja võimestamine
- masina kasutajaliides
- oskuskasutaja

- pilvteenuse kasutaja
- sideteenuse kasutaja
- tööalane kasutaja, töine kasutaja

- volitatud kasutaja
- ülemkasutaja
- ülemkasutaja tase

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!