AKIT
English Eesti

graphical user interface

graafiline kasutajaliides

olemus
interaktiivne liides,
põhineb graafiliste kuvaelementide osutamisel
=
a system of interactive visual components for computer software

ülevaateid
https://altia.com/2014/09/22/different-types-of-ui/

https://www.harding.edu/fmccown/gui/history-gui.pptx

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_graphical_user_interface

https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface

https://www.toptal.com/designers/ui/ui-trends-2020

https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/user-interface-elements.html

https://www.cbtnuggets.com/blog/certifications/open-source/5-linux-graphical-user-interfaces-compared

https://bookauthority.org/books/best-user-interfaces-books

väike liidesesõnastik
address bar -- aadressiriba
animated cursor -- animakursor
bar -- riba
button -- nupp
checkbox -- märkeruut
click -- klõpsama; klõps
combo box-- komboboks
command prompt -- käsuviip
context menu -- kontekstmenüü
control -- 1. juhtorgan 2. regulaator
cue -- vihje
dashboard -- koondpaneel
dashlet -- paneelik
dialog box -- dialoogiboks
drag -- lohistama
drag and drop -- pukseerima
dropdown -- ripp-
double click -- topeltklõps
flyout -- lend- (hüpikelemendist "väljalendav")
frame -- paneel
highlight -- esiletõst; negatiivimine
hover -- 1. ülelibistus 2. hõljuk-
hoverbox -- hõljukboks
icon -- ikoon
joystick -- juhtkang
listbox -- loendiboks
look and feel -- tööilme
menu -- menüü
menu item -- 1. menüükäsk 2. menüüpunkt
modal window-- modaalaken
navigation bar-- navigeerimisriba
pane -- paan
pointer -- osuti
popup -- hüpik-
progress bar -- edenemisriba
pulldown_ -- ripp-
radio button -- raadionupp
scroll -- kerima
scroll bar -- veoriba
scroll box -- liugur
slider -- liugur
social plugin - sotsiaalplugin
spinner -- spinner
submenu -- alammenüü
tab -- 1. sakk 2. vaheleht
taskbar -- tegumiriba
text box -- tekstiboks
text field -- tekstiväli
tickbox -- märkeruut
title bar-- tiitliriba
toolbar -- tööriistariba
tooltip -- kohtspikker
trackball -- juhtkuul
tree view -- puuvaade
triple click -- kolmikklõps
vertical scroll -- püstkerimine
window -- aken
wizard -- viisard

standardid
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9241

https://www.iso.org/committee/45382/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0

https://www.iso.org/committee/45382/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0

vt ka
- kasutajaliides
- puuteekraan