AKIT
English Eesti

graphical user interface

graafiline kasutajaliides

olemus
interaktiivne liides,
- põhineb graafiliste kuvaelementide osutamisel

täpsemalt
https://www.slideshare.net/bvekshatriya/graphical-user-interface-47100372

http://slideplayer.com/slide/9196985/

http://www.nptel.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT%20Kharagpur/Soft%20Engg/pdf/m09L20.pdf

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/psi-slov/material/ui-design.pdf

põhjalikumalt
http://ps.fragnel.edu.in/~dipalis/prgdwnl/eguid.pdf

väike liidesesõnastik
address bar -- aadressiriba
animated cursor -- animakursor
bar -- riba
button -- nupp
checkbox -- märkeruut
click -- klõpsama; klõps
combo box-- komboboks
command prompt -- käsuviip
context menu -- kontekstmenüü
control -- 1. juhtorgan 2. regulaator
cue -- vihje
dialog box -- dialoogiboks
drag -- lohistama
drag and drop -- pukseerima
dropdown -- ripp-
double click -- topeltklõps
flyout -- lend- (hüpikelemendist "väljalendav")
frame -- paneel
highlight -- esiletõst; negatiivimine
hover -- 1. ülelibistus 2. hõljuk-
hoverbox -- hõljukboks
icon -- ikoon
listbox -- loendiboks
look and feel -- tööilme
menu -- menüü
menu item -- 1. menüükäsk 2. menüüpunkt
modal window-- modaalaken
navigation bar-- navigeerimisriba
pane -- paan
pointer -- osuti
popup -- hüpik-
progress bar -- edenemisriba
pulldown_ -- ripp-
radio button -- raadionupp
scroll -- kerima
scroll bar -- veoriba
scroll box -- liugur
slider -- liugur
social plugin - sotsiaalplugin
spinner -- spinner
submenu -- alammenüü
tab -- 1. sakk 2. vaheleht
taskbar -- tegumiriba
text box -- tekstiboks
text field -- tekstiväli
tickbox -- märkeruut
title bar-- tiitliriba
toolbar -- tööriistariba
tooltip -- kohtspikker
tree view -- puuvaade
triple click -- kolmikklõps
vertical scroll -- püstkerimine
window -- aken
wizard -- viisard

vt ka
- puuteekraan