AKIT
English Eesti

interface (1)

liides

olemus
olemeid ühendav olem

(1a) ühispiir
ISO/IEC 2382:
kahe funktsionaalüksuse vaheline ühispiir,
mille määratlevad asjakohased omadused,
mis puudutavad funktsioone, füüsilisi ühendusi, signaalivahetust jms
= a shared boundary between two functional units, defined by various characteristics pertaining to the functions, physical interconnections, signal exchanges, and other characteristics, as appropriate

(1b) interaktsioonivahend
ISO/IEC/IEEE 24765:
riistvara- või tarkvarakomponent, mis
ühendab komponente infovahetuseks
= hardware or software component that connects two or more other components for the purpose of passing information from one to the other

(2) tegumi väline spetsifikatsioon
ISO/IEC/IEEE 24765:
task's external specification

(3) käitumise abstraktsioon,
mis koosneb objekti interaktsioonidest
ja nende kitsendustest
ITU-T Rec. X.902, ISO/IEC 10746:
an abstraction of the behaviour of an object that
consists of a subset of the interactions of that object
together with a set of constraints on when they may occur


(4) tunnusoperatsioonistik
võimalike objektiga tehtavate operatsioonide hulga kirjeldus
ISO/IEC 19506:
nimeline olemi käitumist iseloomustavate
operatsioonide kogum
= a named set of operations that characterize the behavior of an entity

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface
https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface
https://en.wikipedia.org/wiki/API
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_(Java)

vt ka
- allaliides
- API
- avalik rakendusliides
- funktsiooniliides
- graafiline kasutajaliides
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides
- häälliides
- jadaliidesega EEPROM
- kasutajaliides
- liidesevõltsing
- liidestama
- liidestus
- masina kasutajaliides
- petteliides
- rakendusliides
- sideliides
- tagaliides
- TSF liides
- USB-liides
- välisliides
- võrguliidese kiht
- Wiegandi liides
- õhkliides
- ülesliides