AKIT
English Eesti

interface (1)

liides

olemus

(1) ühispiir
ISO/IEC 2382: kahe funktsionaalüksuse vaheline ühispiir
- määratleb omadused, mis puudutavad
----- funktsioone
----- füüsilisi ühendusi
----- signaalivahetust
----- jms

ISO/IEC/IEEE 24765:
- ühispiir, mille kaudu kulgeb informatsioon
- komponente nendevaheliseks informatsiooni edastuseks ühendav riistvara- või tarkvarakomponent

CC: vahend interaktsiooniks komponendi või mooduliga

(2) ISO/IEC/IEEE 24765: tegumi väline spetsifikatsioon

(3) ISO/IEC 10746: objekti interaktsioonidest ja nende kitsendustest koosnev objekti käitumise abstraktsioon

(4a) ISO/IEC 19500: kliendile võimalike objektiga sooritatavate operatsioonide hulga kirjeldus

(4b) ISO/IEC 19506: nimeline olemi käitumist iseloomustavate operatsioonide kogum

vt ka
- allaliides
- API
- avalik rakendusliides
- funktsiooniliides
- graafiline kasutajaliides
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides
- häälliides
- jadaliidesega EEPROM
- kasutajaliides
- liidesevõltsing
- liidestama
- liidestus
- masina kasutajaliides
- petteliides
- rakendusliides
- sideliides
- tagaliides
- TSF liides
- USB-liides
- välisliides
- võrguliidese kiht
- Wiegandi liides
- õhkliides
- ülesliides