AKIT
English Eesti

back-end interface

tagaliides

olemus
tagasüsteemi liides, st "köögipoole" liides,
erinevalt kasutajaliidesest, näiteks
- hooldus- või haldusliides
- liides kettakontrolleri ja ketta vahel
(eesliides on draiveri ja kontrolleri vahel)
=
interface for management, control, and/or maintenance
of the back-end component