biometric property

biomeetriline omadus

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjekti kirjeldav atribuudistik,
mis on biomeetrilise proovi põhjal
automatiseeritult hinnatud või tuletatud
Näiteid: sõrmejälgi võib liigitada kurdude omaduste
(kaar, pööris, silmus) järgi; näotuvastusel on
biomeetrilisteks omadusteks vanus või sugu.
= descriptive attributes of the biometric data subject estimated or derived from the biometric sample by automated means
EXAMPLE: Fingerprints can be classified by the biometric properties of ridge-flow, i.e. arch, whorl and loop types. Estimates of age or gender from face recognition would also be biometric properties.


vt ka
- biomeetrik

Toimub laadimine

biometric property

biomeetriline omadus

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjekti kirjeldav atribuudistik,
mis on biomeetrilise proovi põhjal
automatiseeritult hinnatud või tuletatud
Näiteid: sõrmejälgi võib liigitada kurdude omaduste
(kaar, pööris, silmus) järgi; näotuvastusel on
biomeetrilisteks omadusteks vanus või sugu.
= descriptive attributes of the biometric data subject estimated or derived from the biometric sample by automated means
EXAMPLE: Fingerprints can be classified by the biometric properties of ridge-flow, i.e. arch, whorl and loop types. Estimates of age or gender from face recognition would also be biometric properties.


vt ka
- biomeetrik

Palun oodake...

Tõrge

biometric property

biomeetriline omadus

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaandmesubjekti kirjeldav atribuudistik,
mis on biomeetrilise proovi põhjal
automatiseeritult hinnatud või tuletatud
Näiteid: sõrmejälgi võib liigitada kurdude omaduste
(kaar, pööris, silmus) järgi; näotuvastusel on
biomeetrilisteks omadusteks vanus või sugu.
= descriptive attributes of the biometric data subject estimated or derived from the biometric sample by automated means
EXAMPLE: Fingerprints can be classified by the biometric properties of ridge-flow, i.e. arch, whorl and loop types. Estimates of age or gender from face recognition would also be biometric properties.


vt ka
- biomeetrik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!