biometric profile

biomeetriaprofiil

olemus
ISO/IEC 24713:
alusstandardite alamhulgad või kombinatsioonid
spetsiifiliste biomeetriafunktsioonide teostamiseks,
määrab alusstandardites kirjeldatud valikutele
konkreetsed väärtused või tingimused
toetamaks andmevahetust rakenduste vahel
ja süsteemide koostalitlusvõimet
=
conforming subsets or combinations of base standards used to effect specific biometric functions
Note: Biometric profiles define specific values or conditions from the range of options described in the relevant base standards, with the aim of supporting the interchange of data between applications and the interoperability of systems.


vt ka
- tüübiprofiil

Toimub laadimine

biometric profile

biomeetriaprofiil

olemus
ISO/IEC 24713:
alusstandardite alamhulgad või kombinatsioonid
spetsiifiliste biomeetriafunktsioonide teostamiseks,
määrab alusstandardites kirjeldatud valikutele
konkreetsed väärtused või tingimused
toetamaks andmevahetust rakenduste vahel
ja süsteemide koostalitlusvõimet
=
conforming subsets or combinations of base standards used to effect specific biometric functions
Note: Biometric profiles define specific values or conditions from the range of options described in the relevant base standards, with the aim of supporting the interchange of data between applications and the interoperability of systems.


vt ka
- tüübiprofiil

Palun oodake...

Tõrge

biometric profile

biomeetriaprofiil

olemus
ISO/IEC 24713:
alusstandardite alamhulgad või kombinatsioonid
spetsiifiliste biomeetriafunktsioonide teostamiseks,
määrab alusstandardites kirjeldatud valikutele
konkreetsed väärtused või tingimused
toetamaks andmevahetust rakenduste vahel
ja süsteemide koostalitlusvõimet
=
conforming subsets or combinations of base standards used to effect specific biometric functions
Note: Biometric profiles define specific values or conditions from the range of options described in the relevant base standards, with the aim of supporting the interchange of data between applications and the interoperability of systems.


vt ka
- tüübiprofiil

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!