benefit (1)

kasu (1); tulu; hüve

olemus
Merriam-Webster:
1a: something that produces good or helpful results or effects or that promotes well-being : ADVANTAGE
// The benefits outweigh the risks of taking the drug.
// reaping the benefits of their hard work
// changes that will be to your benefit


näiteid
ISO 22300:
mõõdetav edu, mis tuleneb kolleegläbivaatuse tulemusena tehtud muudatustest; võib olla aineline või ainetu, kvantiteeritav või mitte, rahaline või muu
= measurable improvement resulting from the changes introduced as a result of a peer review
Note. Benefits can be tangible or intangible, quantifiable or non-quantifiable, and financial or non-financial.


cash benefit -- rahaline toetus
cost benefit -- tasuvus; rentaablus
daily benefit -- päevaraha
fixed benefits -- püsitulu
medical benefit -- haigustoetus
net benefit -- puhastulu
publik benefit -- üldhüve
social benefit -- sotsiaaltoetus
total benefit -- kogutulu
unemployment benefit -- töötu abiraha

vt ka
- kasu (2)
- soodustus (1)
- tasuvusanalüüs
- tulude ja kulude suhe

Toimub laadimine

benefit (1)

kasu (1); tulu; hüve

olemus
Merriam-Webster:
1a: something that produces good or helpful results or effects or that promotes well-being : ADVANTAGE
// The benefits outweigh the risks of taking the drug.
// reaping the benefits of their hard work
// changes that will be to your benefit


näiteid
ISO 22300:
mõõdetav edu, mis tuleneb kolleegläbivaatuse tulemusena tehtud muudatustest; võib olla aineline või ainetu, kvantiteeritav või mitte, rahaline või muu
= measurable improvement resulting from the changes introduced as a result of a peer review
Note. Benefits can be tangible or intangible, quantifiable or non-quantifiable, and financial or non-financial.


cash benefit -- rahaline toetus
cost benefit -- tasuvus; rentaablus
daily benefit -- päevaraha
fixed benefits -- püsitulu
medical benefit -- haigustoetus
net benefit -- puhastulu
publik benefit -- üldhüve
social benefit -- sotsiaaltoetus
total benefit -- kogutulu
unemployment benefit -- töötu abiraha

vt ka
- kasu (2)
- soodustus (1)
- tasuvusanalüüs
- tulude ja kulude suhe

Palun oodake...

Tõrge

benefit (1)

kasu (1); tulu; hüve

olemus
Merriam-Webster:
1a: something that produces good or helpful results or effects or that promotes well-being : ADVANTAGE
// The benefits outweigh the risks of taking the drug.
// reaping the benefits of their hard work
// changes that will be to your benefit


näiteid
ISO 22300:
mõõdetav edu, mis tuleneb kolleegläbivaatuse tulemusena tehtud muudatustest; võib olla aineline või ainetu, kvantiteeritav või mitte, rahaline või muu
= measurable improvement resulting from the changes introduced as a result of a peer review
Note. Benefits can be tangible or intangible, quantifiable or non-quantifiable, and financial or non-financial.


cash benefit -- rahaline toetus
cost benefit -- tasuvus; rentaablus
daily benefit -- päevaraha
fixed benefits -- püsitulu
medical benefit -- haigustoetus
net benefit -- puhastulu
publik benefit -- üldhüve
social benefit -- sotsiaaltoetus
total benefit -- kogutulu
unemployment benefit -- töötu abiraha

vt ka
- kasu (2)
- soodustus (1)
- tasuvusanalüüs
- tulude ja kulude suhe

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!