AKIT
English Eesti

user data

kasutajaandmed

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
andmed, mida vahetatakse kihi k olemite vahel
ülemise naaberkihi k+1
kihilt k teenuseid saavate olemite nimel

CC:
kasutajale määratud andmed, mis ei mõjuta hindamisobjekti turvafunktsioonistiku tööd

ISO/IEC 13239:
kasutajalt lülikihti saadud või
sealt kasutajale antav informatsioon

ISO/IEC 17760:
rakenduse kliendi ja seadme vahel
lugemiskäskude ja kirjutuskäskudega
vahetatavad andmed