user data

kasutajaandmed

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
andmed, mis teisaldatakse vaadeldava kihi olemite vahel
ülemise naaberkihi nende olemite tarbeks,
mis saavad teenuseid eelnimetatud olemitelt
=
data transferred between entities of a given layer
on behalf of the entities of the next higher layer
for which the former entities are providing services


ISO/IEC 15408, CC:
kasutajale määratud andmed,
mis ei mõjuta hindamisobjekti turvafunktsioonistiku tööd
=
data for the user that does not affect
the operation of the target of evaluation security functionality


ISO/IEC 13239:
kasutajalt lülikihti saadud või
sealt kasutajale antav informatsioon
=
the information obtained from or delivered to the user of the data link layer

ISO/IEC 17760:
rakenduse kliendi ja seadme vahel
lugemiskäskude ja kirjutuskäskudega
vahetatavad andmed
=
data that is transferred between the application client and the device using read commands and write commands

Toimub laadimine

user data

kasutajaandmed

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
andmed, mis teisaldatakse vaadeldava kihi olemite vahel
ülemise naaberkihi nende olemite tarbeks,
mis saavad teenuseid eelnimetatud olemitelt
=
data transferred between entities of a given layer
on behalf of the entities of the next higher layer
for which the former entities are providing services


ISO/IEC 15408, CC:
kasutajale määratud andmed,
mis ei mõjuta hindamisobjekti turvafunktsioonistiku tööd
=
data for the user that does not affect
the operation of the target of evaluation security functionality


ISO/IEC 13239:
kasutajalt lülikihti saadud või
sealt kasutajale antav informatsioon
=
the information obtained from or delivered to the user of the data link layer

ISO/IEC 17760:
rakenduse kliendi ja seadme vahel
lugemiskäskude ja kirjutuskäskudega
vahetatavad andmed
=
data that is transferred between the application client and the device using read commands and write commands

Palun oodake...

Tõrge

user data

kasutajaandmed

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
andmed, mis teisaldatakse vaadeldava kihi olemite vahel
ülemise naaberkihi nende olemite tarbeks,
mis saavad teenuseid eelnimetatud olemitelt
=
data transferred between entities of a given layer
on behalf of the entities of the next higher layer
for which the former entities are providing services


ISO/IEC 15408, CC:
kasutajale määratud andmed,
mis ei mõjuta hindamisobjekti turvafunktsioonistiku tööd
=
data for the user that does not affect
the operation of the target of evaluation security functionality


ISO/IEC 13239:
kasutajalt lülikihti saadud või
sealt kasutajale antav informatsioon
=
the information obtained from or delivered to the user of the data link layer

ISO/IEC 17760:
rakenduse kliendi ja seadme vahel
lugemiskäskude ja kirjutuskäskudega
vahetatavad andmed
=
data that is transferred between the application client and the device using read commands and write commands

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!