AKIT
English Eesti

data link layer

lülikiht (1)

olemus
OSI mudeli 2. kiht:
- koosneb kahest IEEE-802-määratletud alamkihist:
------ MAC -- meediapöörduse reguleerimine
------ LLC -- loogilise lüli reguleerimine
- kodeerib bitid pakettideks ja dekodeerib pakette
- adresseerib riistvara tasemel
- töötleb vigu
- määratleb füüsilise kihi standardid
- sünkroniseerib pakettide edastust
- reguleerib voogu
- võib olla teostatud tarkvaras võrgukaardi draiverina
- protokollid on näiteks
------ Ethernet
------ FDDI
------ ATM
------ PPP

ISO/IEC 2382-26:
kiht
, mis annab teenuseid andmete teisalduseks
võrgukihi subjektide vahel,
tavaliselt naabersõlmede vahel,
avastab võimalikke füüsilises kihis tekkivaid vigu
ja võib neid ka parandada

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=8SB-KbVpSQs

https://www.youtube.com/watch?v=s4PPNHCl7k8

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_layer

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cis677-97/ftp/e_3dlc2.pdf

https://www.southampton.ac.uk/~sqc/EL336/CNL-4.pdf

protokollid
https://web.cs.wpi.edu/~cs4514/b98/week3-dllprot/week3-dllprot.html

https://osi-model.com/data-link-layer/

vt ka
- lülikiht (2)