AKIT
English Eesti

bit

bitt; kahendnumber; kahendkoht

(< binary digit)

olemus
(1) ISO/IEC 2382:
number 0 või 1 kahendsüsteemis kasutatuna

(2) ISO/IEC/IEEE 24765:
ühe kahendnumbriga esitatav infoüksus

(3) ISO/IEC/IEEE 24765:
üht kahendnumbrit mahutav mäluelement

vt ka
- bittraster
- bood
- IT ühikud
- kahendprefiks
- kvantbitt, kubit
- kõrgeim bitt
- kümnendprefiks
- madalaim bitt
- paarsusbitt