AKIT
English Eesti

baud

bood, Bd

olemus
sides ja elektroonikas:
aeguv sümbolikiiruse ja modulatsioonikiiruse ühik,
= sümbolit sekundis või impulssi sekundis

NB! pole bit/s, vt näiteks
http://home.ubalt.edu/abento/650/physicaldlink/tsld030.htm
ja
https://techdifferences.com/difference-between-bit-rate-and-baud-rate.html

ISO/IEC 2382:
modulatsioonikiiruse ühik,
üht või enamat bitti esitavate
ühepikkuste signaalielementide arv sekundis