AKIT
English Eesti

bitmap

bittraster

olemus
vastendus bittidega

näiteid
- mälukorralduse tüüp
- graafika esituse tüüp
- graafikafaili vorming (BMP)

rakendusi
ISO/IEC 2382:
atribuudi olemasolu või puudumist
näitavate bittide kahemõõtmeline massiiv

ISO/IEC 2382:
pikselitest koosneva rasterpildi esitus,
iga pikseli karakteristikud määrab mingi bitikogum

vt ka
- rastergraafika