AKIT
English Eesti

decimal prefix

kümnendprefiks

Õ:rahvusvahelised standardiorganisatsioonid soovitavad vältida kümnendprefiksi kasutamist väärtuselt lähedase kahendprefiksi tähenduses, näiteks "kilo-" 1024 tähistuseks

olemus
kordse ühiku moodustamiseks mõõtühiku nimetusele lisatav kümnendarvu väljendav prefiks

SI-süsteemi standardsed kümnendprefiksid on järgmised:
DecimalPrefix.png