AKIT
English Eesti

decimal prefix

kümnendprefiks

Õ:rahvusvahelised standardiorganisatsioonid
soovitavad vältida kümnendprefiksi kasutamist
väärtuselt lähedase kahendprefiksi tähenduses,
näiteks "kilo-" 1024 tähistuseks

olemus
prefiks, mis lisatakse mõõtühiku nimetusele
kordse ühiku moodustamiseks ja
väljendab kümnendarvu
=
a prefix based on powers of ten,
used to specify multiples and submultiples of a unit


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_prefix#Decimal_prefix

https://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man7/units.7.html

standardsed
SI-süsteemi kümnendprefiksid on järgmised:
DecimalPrefix.png