AKIT
English Eesti

decimal prefix

kümnendprefiks

Õ:rahvusvahelised standardiorganisatsioonid
soovitavad vältida kümnendprefiksi kasutamist
väärtuselt lähedase kahendprefiksi tähenduses,
näiteks "kilo-" 1024 tähistuseks

olemus
prefiks, mis lisatakse mõõtühiku nimetusele
kordse ühiku moodustamiseks ja
väljendab kümnendarvu

standardsed
SI-süsteemi kümnendprefiksid on järgmised:
DecimalPrefix.png