AKIT
English Eesti

SI

SI-süsteem

(< Le Système International d'Unités, "rahvusvaheline ühikusüsteem")

olemus
universaalne suuruste ja ühikute süsteem:
- rakendatakse teaduse, tehnika ja majanduse kõigis harudes
- standarditi 1960. a. (ISO 1000)
- määratleb
----- 7 füüsikalist põhisuurust ja nende tähised
---------- teepikkus (pikkus, laius, kõrgus, raadius, läbimõõt)
---------- mass
---------- aeg (aeg; kestus)
---------- temperatuur
---------- voolutugevus
---------- valgustugevus
---------- ainehulk
----- suuruste ühikud, nende tähised ja kümnendprefiksid
- põhiühikud on põhisuuruste ühikud
- tuletatud ühikud (st muude suuruste ühikud) on
----- dimensioonita või
----- väljendatavad põhiühikute astmete korrutisena

täpsemalt, vt
- SI-süsteemi põhisuurused
- SI-süsteemi põhiühikud
- SI-süsteemi tuletisühikud
- SI-välised ühikud
- kümnendprefiks

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:80000:-1:ed-1:v1:en