AKIT
English Eesti

SI base quantities

SI-süsteemi põhisuurused

olemus
alljärgnevad
teaduses ja tehnikas üldkasutatavad
üksteisest sõltumatud mõõdetavad suurused

https://www.technologyuk.net/science/measurement-and-units/physical-quantities-and-si-units.shtml

tähisekiri
suuruse tähis on kursiivis (quantities, font: Italics)
ühiku tähis on püstkirjas (units, font: Normal)

SIunits.png
vt ka
- kümnendprefiks
- SI-süsteem
- SI-süsteemi põhiühikud
- SI-süsteemi tuletisühikud
- SI-välised ühikud