AKIT
English Eesti

decimal system

kümnendsüsteem

olemus
positsioon-arvusüsteem alusega 10

täpsemalt
iga numbrikoha väärtus arvus on positsioonist sõltuva kümneastme (st täisosa lõpust lugedes astendaja 0, 1, 2 jne astme väärtusega vastavalt 1, 10, 100, 1000 jne) korrutis ühega kümnest võimalikust väärtusest (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

näide
https://static1.squarespace.com/static/511651d6e4b0a31c035e30aa/t/51710013e4b00853b2365fa9/1366360084654/dustlayer.com-decimal-system.png

tähistus
kui kümnendesitust on vaja eristada muudest, kasutatakse selleks enamasti alaindeksit 10 või alaindeksit dec arvu järel