AKIT
English Eesti

radix (1)

arvusüsteemi alus

olemus
positsioonilises arvusüsteemis
arvude esituseks vajalike numbrite arv
(koos nulliga)

Wiktionary:
3. (mathematics) The number of distinct symbols used to represent numbers in a particular base, as ten for decimal.

näiteid
- kahendsüsteemis: 2 (numbrid 0 ja 1)
- kümnendsüsteemis: 10 (numbrid 0... 9)
- kuueteistkümnendsüsteemis: 16 (0...9 ja A...F)

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Radix.html

https://www.cs.nmsu.edu/~hdp/cs273/notes/binary.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Radix

https://www.cs.nmsu.edu/~hdp/cs273/notes/binary.html