AKIT
English Eesti

octal system

kaheksandsüsteem

olemus
positsioon-arvusüsteem alusega 8,
miniarvutite ajastul oluline,
tänapäeval suhteliselt vähe kasutatav

täpsemalt
iga numbrikoha väärtus arvus on
positsioonist sõltuva kaheksaastme
(st täisosa lõpust lugedes
astendaja 0, 1, 2 jne,
astme väärtusega vastavalt 1, 8, 64, 512)
korrutis ühega kaheksast võimalikust väärtusest
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

näide
kaheksandarvu 1023 kümnendkuju on
512x1 + 64x0 + 8x2 + 1x3 = 531

süsteemi tähised
- alaindeks 8 või alaindeks octal (arvu järel)
- tekst "octal" või "base-8" arvu ees või järel
- muu tähis, näiteks eesnull
- kaheksandarvu loetakse numberhaaval,
st 10 on "üks-null", mitte "kümme"

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=gNqwk9A04Vc

https://www.youtube.com/watch?v=DKwImjJ3qkE

https://www.tutorialspoint.com/computer_logical_organization/octal_arithmetic.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Octal

rakendusi
failiõiguste esitus UNIXipõhistes süsteemides
http://pig.made-it.com/file-rights.html

vt ka
- kahendsüsteem
- kuueteistkümnendsüsteem
- kümnendsüsteem