binary system

kahendsüsteem

olemus
positsioon-arvusüsteem,
- põhineb kahendnumbritel
- alus on 2, st
numbrikoha väärtus on kahe aste,
mis sõltub positsioonist:
- täisosa lõpust ettepoole lugedes on
astendajad 0, 1, 2 jne,
astme väärtused seega on vastavalt
(1, 2, 4, 8 jne) × (0 või 1)

ISO/IEC 2382:
fixed radix notation that uses the two digits 0 and 1, and a fixed radix of two, and the lowest integral weight of 1
Example: In the binary system, the numeral 110,01 represents 1 x 2² + 1 x 2¹ + 1 x 2-2 equivalent to the decimal numeral 6,25.


kahendsüsteemi tähised
- arvu lõpus: binary, b, B
- alaindeksina: 2
- arvu ees: bin, 0b, nb (n = bittide arv)

näide
kahendarv 110101 esitab kümnendarvu 53:
binarysystem.png

loetakse
numberhaaval,
st 100 on "üks-null-null", mitte "sada"

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_system

http://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_2.html

https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=tme

https://www.eipiphiny.org/books/history-of-binary.pdf

Toimub laadimine

binary system

kahendsüsteem

olemus
positsioon-arvusüsteem,
- põhineb kahendnumbritel
- alus on 2, st
numbrikoha väärtus on kahe aste,
mis sõltub positsioonist:
- täisosa lõpust ettepoole lugedes on
astendajad 0, 1, 2 jne,
astme väärtused seega on vastavalt
(1, 2, 4, 8 jne) × (0 või 1)

ISO/IEC 2382:
fixed radix notation that uses the two digits 0 and 1, and a fixed radix of two, and the lowest integral weight of 1
Example: In the binary system, the numeral 110,01 represents 1 x 2² + 1 x 2¹ + 1 x 2-2 equivalent to the decimal numeral 6,25.


kahendsüsteemi tähised
- arvu lõpus: binary, b, B
- alaindeksina: 2
- arvu ees: bin, 0b, nb (n = bittide arv)

näide
kahendarv 110101 esitab kümnendarvu 53:
binarysystem.png

loetakse
numberhaaval,
st 100 on "üks-null-null", mitte "sada"

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_system

http://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_2.html

https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=tme

https://www.eipiphiny.org/books/history-of-binary.pdf

Palun oodake...

Tõrge

binary system

kahendsüsteem

olemus
positsioon-arvusüsteem,
- põhineb kahendnumbritel
- alus on 2, st
numbrikoha väärtus on kahe aste,
mis sõltub positsioonist:
- täisosa lõpust ettepoole lugedes on
astendajad 0, 1, 2 jne,
astme väärtused seega on vastavalt
(1, 2, 4, 8 jne) × (0 või 1)

ISO/IEC 2382:
fixed radix notation that uses the two digits 0 and 1, and a fixed radix of two, and the lowest integral weight of 1
Example: In the binary system, the numeral 110,01 represents 1 x 2² + 1 x 2¹ + 1 x 2-2 equivalent to the decimal numeral 6,25.


kahendsüsteemi tähised
- arvu lõpus: binary, b, B
- alaindeksina: 2
- arvu ees: bin, 0b, nb (n = bittide arv)

näide
kahendarv 110101 esitab kümnendarvu 53:
binarysystem.png

loetakse
numberhaaval,
st 100 on "üks-null-null", mitte "sada"

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_system

http://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_2.html

https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=tme

https://www.eipiphiny.org/books/history-of-binary.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!