AKIT
English Eesti

binary prefix

kahendprefiks

Õ:rahvusvahelised standardid soovitavad
vältida kümnendprefiksi kasutamist
väärtuselt lähedase kahendprefiksi tähenduses,
näiteks kilo- ( = 1000) kibi- ( = 1024) asemel

olemus
prefiks, mille väärtus on arvu 1024 (= 210) mingi aste,
lisatakse IT ühiku nimetusele (näiteks bitile, baidile)
kordsete ühikute moodustamiseks
=
a prefix used with a unit of data to mean multiplication by a power of 1024

standardsed kahendprefiksid
(IEC 60027 ja ISO/IEC 80000)
BinaryPrefixNew.png
ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix

vt ka
- kümnendprefiks