AKIT
English Eesti

call stack

kutsepinu

olemus
pinustruktuur (LIFO):
talletab aktiveerimiskirjetena
teavet aktiivsete alamprogrammide kohta